Voor sommige richtingen of klassen zijn er meer geïnteresseerde leerlingen dan plaatsen. Om hier zo correct mogelijk mee om te gaan organiseren we de inschrijvingen in 3 fases:

 

Periode 1: voorinschrijvingen

Om pedagogisch-didactische redenen kan het schoolbestuur beslissen om voor sommige klassen voorinschrijvingen te organiseren. Leerlingen krijgen zo de kans om in dezelfde vestigingsplaats en doorgaans bij dezelfde leerkracht hun traject verder te zetten.

 

Periode 2: herinschrijvingen

Ingeschreven leerlingen muziek, woordkunst-drama of dans krijgen de kans om zich in te schrijven voor het volgende leerjaar binnen het domein waarin ze al zitten. Bijkomend kunnen leerlingen die domeinoverschrijdende initiatie volgen en overgaan naar de tweede graad zich ook al inschrijven voor muziek, woord of dans. Uitgeschreven leerlingen of leerlingen die in een verder verleden les volgden in de academie kunnen pas in de volgende fase inschrijven. Het is aangeraden in te schrijven voor 30 juni om zeker te zijn van je plaats bij je leraar.

Periode 3: inschrijvingen

Iedereen kan zich inschrijven.

 

wachtlijst

Indien de klas van je keuze volzet is kan je je op een wachtlijst laten plaatsen:

 

Het tijdstip van inschrijving/betaling bepaalt je plaats op de wachtlijst.
Indien je geen alternatieve keuze kan of wil maken stuur je een mail naar directie@amwdmortsel.be
Het tijdstip van je mail bepaalt in dit geval je plaats op de wachtlijst.