Wat is Kunstkuur?

Om de know how op het vlak van muziek, woord, dans en beeld van de academies te laten doorstromen naar de dagschool, riep de overheid Kunstkuur in het leven. Jaarlijks kan een academie samen met een dagschool een project indienen. Indien het project wordt goedgekeurd mag de academie gedurende 3 jaar een ‘Kunstkuurder’ (academieleerkracht) uitsturen naar de dagschool om met zowel de leerkrachten als de leerlingen artistiek aan de slag te gaan.

Meer info over Kunstkuur vind je hier.

 

Onze academie en Kunstkuur

Momenteel zijn er 3 Kunstkuurprojecten waaraan onze academie deelneemt:

 

  • Jenaplanschool Lieven Gevaert  Mortsel
  • A-HA school Kontich
    project: ‘A-HA! Dat is mijn cultuur!’
  • Andreas Vesalius Gemeentelijke Basisschool Edegem

 

Vragen over Kunstkuur en onze academie? Contacteer roel.aerts@amwdmortsel.be

foto kunstkuur 3
foto kunstkuur 2
foto kunstkuur