Per leerling krijgt de academie leraarsuren van de overheid. Met deze uren kunnen we elke leerling muziek 1 instrument laten volgen. Door de resturen samen te leggen kunnen er elk jaar een beperkt aantal leerlingen starten met een 2e instrument.

Je doet een aanvraag via katrien.peeraer@amwdmortsel.be voor 30 juni.

We kijken naar je aanwezigheid en winnen advies in bij je leerkracht 1e instrument. Daarnaast worden de beschikbare plaatsen bekeken.

Ten laatste einde september krijg je bericht of je kan starten. Je moet je kunnen vrijmaken op één van de momenten die de leerkracht 2e instrument voorstelt.

De toestemming geldt, tenzij je bericht krijgt, ook voor de volgende schooljaren. Je kan niet wisselen van 2e instrument: indien je je 2e instrument stopzet en les wil volgen voor een ander 2e instrument dien je een nieuwe aanvraag in te dienen.