De academie brengt de nodige competenties, vaardigheden en kennis aan zodat leerlingen zich leren uitdrukken in de kunsttalen muziek, woord of dans.

De academie leert leerlingen om hun gevoelens en ideeën op een eigen manier uit te drukken via deze kunsttalen. Hierbij wordt een goede balans gehouden tussen uitvoering en creatie.

De academie laat en leert leerlingen op elkaar inspelen en in dialoog met elkaar gaan om zo tot een diepere en sterkere uitdrukking te komen. Dit gebeurt binnen de eigen discipline en in dialoog met andere disciplines zowel binnen als buiten de academie.

De academie begeleidt leerlingen om zich artistiek te uiten voor een publiek en deze expressie zelfs aan kracht te laten toenemen op een podium.

De academie stimuleert leerlingen om voldoende (zelf)kritisch te zijn en op zoek te gaan naar eigen interesses.

De academie draagt bij aan de persoonlijkheidsontwikkeling van haar leerlingen. Zelfzekerheid, zelfkennis, studiediscipline, contact met eigen emoties, sociale vaardigheden zijn hierbij sleutelbegrippen.

Op elk moment wordt er maximaal rekening gehouden met de talenten, ambities en context van de leerling.

Om deze doelen te verwezenlijken zorgt de academie voor:

  • een rijke artistieke voedingsbodem waarin zowel leerlingen als leerkrachten aan kunstbeoefening kunnen doen
  • een professioneel opgeleid, zorgvuldig gerekruteerd en regelmatig gecoacht leerkrachtenteam
  • stimulerende infrastructuur met kwalitatief instrumentarium
  • een sterke verwevenheid binnen het socio-culturele netwerk
  • oog voor kwaliteitszorg