evaluatie

Omdat elke leerling uniek is qua interesses, ambities en talent kiezen we vanaf dit schooljaar voor een competentiegerichte evaluatie. Aan de hand van onderstaande rollen formuleert de leerkracht een uitsluitend woordelijke evaluatie. 
  • Vakman: techniek, vakkennis, oefenen, concentratie en aandacht voor afwerking
  • Kunstenaar: expressie, spelen en verbeelden
  • Onderzoeker: nieuwsgierigheid en kritisch leren kijken
  • Samenspeler: artistieke interactie met medeleerlingen/leerkracht in de klas of op het podium
  • Performer: boeiend in interactie gaan met het publiek 

vernieuwde examens!

Ook de examens worden hervormd. Voor de podiumvakken krijg je de kans om in 2.3 volwassenen/2.4 jongeren, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, S1 en S2 te spelen op een slottoonmoment met jury (directeur, externe jury of collega leerkrachten). In overleg met je leerkracht kan je echter ook opteren voor een aangepaste formule.
Leerlingen uit andere graden spelen op een (afsluitend) klastoonmoment. Daarnaast kan elk optreden in de loop van het schooljaar gelden als evaluatiemoment. Het programma ligt niet langer vast per graad. Je kiest samen met je leerkracht haalbaar en tegelijk voldoende uitdagend repertoire.
Samenspel kan hier deel van uitmaken. Voor de niet-podiumvakken verschilt de evaluatie naargelang het vak. (portfolio, permanente evaluatie…) Je leerkracht zal je hierover informeren.

evaluatiefiches

De evaluatiefiches mag je thuis bewaren en moeten niet langer ondertekend opnieuw ingeleverd worden. Je ontvangt ook al je evaluatiefiches digitaal. De volgende evaluatiefiche krijg je op het einde van het schooljaar. Deze vermeldt of je al dan niet geslaagd bent voor het vak.
 
Meer weten? Het volledige document over evaluatie vind je hier.