De academie biedt onderwijs op maat: elke leerling – kind, jongere of volwassene – krijgt bij ons de kans om op zijn eigen tempo een kunsttaal aan te leren en zich daarin uit te drukken. We zetten in op de ontwikkeling van competenties binnen onderstaande rollen. Zo begeleiden we de leerlingen in hun artistieke ontwikkeling.

  • Vakmanschap: techniek, vakkennis, oefenen, concentratie en aandacht voor afwerking
  • Creëren en Vernieuwen: expressie, spelen en verbeelden
  • Onderzoeken: nieuwsgierigheid en kritisch leren kijken
  • Samenwerken: artistieke en sociale interactie met medeleerlingen/leerkracht in de klas of op het podium
  • Presenteren: boeiend in interactie gaan met het publiek, tonen

 

Zowel tijdens les- als toonmomenten wordt informatie verzameld om te evalueren.

Op het einde van het schooljaar worden er voor een aantal vakken in bepaalde graden slottoonmomenten georganiseerd.

Leerlingen muziek en woord krijgen voor de podiumvakken vanaf 2.1 minimaal 2 keer per schooljaar de kans om op te treden. Deze toonmomenten kunnen allerlei vormen aannemen: voorspeelmoment voor medeleerlingen, klastoonmoment, optreden op een interne of externe activiteit…

Leerkrachten bouwen de evaluatie op in periodes:

  • Leerlingen 1e en 2e graad worden geëvalueerd na het 1e trimester (december), na het 2e trimester en krijgen een korte eindevaluatie op het einde van het schooljaar.
  • Leerlingen vanaf de 3e graad worden geëvalueerd op het einde van de maand januari en op het einde van het schooljaar.
  • Telkens wordt er een feedbackgesprek gehouden met de leerling en schriftelijk gerapporteerd aan leerlingen/ouders.

Leerlingen die meer dan een derde van de lessen ongewettigd afwezig zijn, kunnen niet slagen.

De leraar is eindevaluator.