Onze academie is er voor iedereen. Wij werken zoveel mogelijk op maat van al onze leerlingen. Ook leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben kunnen bij ons terecht.  Er zijn tal van opties zoals minder uren of specifieke combinaties. Graag kijken we samen met jou wat de mogelijkheden tot maatwerk zijn.
Hiervoor kan je Elisabeth Alders contacteren.

Om een gemeenschappelijk curriculum (GAC) met aangepast lessenrooster te volgen, moet de leerling één van de volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een ‘gemotiveerd verslag’ of ‘M-fiche’, dat recht geeft op ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Dit verslag wordt vermeld in artikel 16 van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997
  • een ‘gemotiveerd verslag’ of ‘M-fiche’ als vermeld in artikel 352 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010;
  • een bewijs van erkenning als persoon met een handicap op basis van regelgeving van de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap of federale regelgeving of buitenlandse regelgeving. (Bv. uitgereikt door de FOD Sociale Zaken, het VAPH)

Voor sommige leerlingen volstaat een GAC (gemeenschappelijk aangepast curriculum) niet: ze kunnen de basiscompetenties en beroepskwalificaties niet halen en hebben nood aan een individueel aangepast curriculum (IAC). Hierbij worden de vakken gekozen in functie van de ontplooiingsmogelijkheden van de leerling en kan de leraar de leerdoelen op maat bepalen.

Om een individueel aangepast curriculum te volgen, moet de leerling één van de volgende documenten kunnen voorleggen:

  • een verslag buitengewoon onderwijs.
  • erkend zijn als persoon met een handicap op basis van regelgeving van de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap of federale regelgeving of buitenlandse regelgeving. (Bv. uitgereikt door de FOD Sociale Zaken, het VAPH)