Onze academie is er voor iedereen. Wij werken zoveel mogelijk op maat van al onze leerlingen. Ook leerlingen die verhoogde zorg nodig hebben kunnen bij ons terecht.  Er zijn tal van opties zoals minder uren of specifieke combinaties. Graag kijken we samen met jou wat de mogelijkheden tot maatwerk zijn. Hiervoor kan je pedagogisch coördinator Elisabeth Alders contacteren.

Om een aangepast lessenrooster te volgen, moet de leerling één van de volgende documenten kunnen voorleggen: 

1.Een bewijs van erkenning als persoon met een handicap op basis van regelgeving van de Vlaamse, Franse of Duitstalige gemeenschap of federale regelgeving of buitenlandse regelgeving. (Bv. uitgereikt door de FOD Sociale Zaken, het VAPH). De erkenning kan door volgende instanties afgeleverd worden:

 • Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
 • Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
 • Personne Handicapée Autonomie Recherchée (Phare)
 • Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)
 • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL)
 • European Disability Card (EDC)
 • Het Agentschap Opgroeie

2.Een medisch attest, ondertekend door een arts, psycholoog of lid van een multidisciplinair team dat erkend is door het VAPH. De erkenning kan je steeds nagaan via deze website: https://www.vaph.be/organisaties/adressen?keywords=

3. Een document van het CLB:

Vanaf september 2023 volgens het leersteundecreet: 

 • Verslag gemeenschappelijk curriculum (voordien gemotiveerd verslag).
 • Verslag individueel aangepast curriculum (voordien verslag).
 • Verslag opleidingsvorm 4 (nieuw). 

Voor september 2023: 

 • Gemotiveerd verslag
 • Verslag

Bovenstaande documenten geven niet automatisch recht op aanpassingen. De academie bepaalt, na overleg met de ouders en het inwinnen van de nodige informatie, welk traject mogelijk is.