inschrijvingsgeld basistarief schooljaar 2023-2024*

gewone tarieven** MUZIEK WOORD OF DANS
 leerlingen initiatie € 81 € 81
 leerlingen 8 tot 17 jaar € 93 € 81
 leerlingen vanaf 18 tot 24 jaar € 165 € 158
volwassenen  € 384  € 372

* ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING
**leeftijd op 31/12

Het inschrijvingsgeld kan (deels) betaald worden met digitale cultuurcheques.

studiekosten

Naast het inschrijvingsgeld zijn er ook kosten voor bv. huur/aankoop instrument, aankoop studieboeken of partituren, aankoop danskledij…

Indien je niet in staat bent om deze kosten te betalen kan je, voor kinderen en jongeren tot 17 jaar, een beroep doen op het Sociaal Fonds van Vriendenkring Ambiance. Mail naar ambiance@telenet.be of kom even langs bij de directeur.

 

verminderd inschrijvingsgeld schooljaar 2023-2024*

Behoor je tot één van de volgende groepen?

  • jongeren van wie een gezinslid al een studierichting (muziek-woord-dans-beeld) volgt
  • jongeren die al een studierichting (muziek-woord-dans-beeld) volgen
  • werklozen of personen ten laste daarvan
  • mensen met een beperking of personen ten laste daarvan
  • vluchtelingen

Dan heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld als je de nodige attesten op het secretariaat binnenbrengt!

reductietarieven** MUZIEK WOORD OF DANS
leerlingen initiatie € 54 € 54
leerlingen van 8 tot 17 jaar € 61 € 54
volwassenen  € 165  € 158

* ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING
**leeftijd op 31/12

Lees hier wie vermindering krijgt en welk attest je nodig hebt.

 

UiTPAS met kansenstatuut 

Indien je beschikt over een UiTPAS met kansenstatuut, dan heb je recht op nog meer voordelen.

  • je krijgt 80% korting op het inschrijvingsgeld (op het basistarief), indien je inwoner bent van Mortsel
  • je kan gratis naar de activiteiten van de academie
  • je kan gratis een leeninstrument huren van de academie

Meer info over de UitPAS? Klik dan hier.


Participatietoelage Mortsel 

De toelage voor participatie- en sociale activering (PSA) biedt een financiële tussenkomst voor personen en gezinnen met een laag inkomen die problemen ondervinden om sportieve en culturele activiteiten te betalen.

Meer info over de voorwaarden en aanvraagprocedure vind je hier.