Graad Jaar Lessenpakket
1e graad 1.1 1 uur per week dansinitiatie
1.2
2e graad 2.1 2 uur per week danslab
2.2
2.3
2.4
3e graad klassieke dans 3.1 1,5 uur per week klassieke dans

1 uur per week hedendaagse dans

3.2 1,5 uur per week klassieke dans

1,5 uur per week hedendaagse dans

3.3 1,5 uur per week klassieke dans

1,5 uur per week hedendaagse dans

4e graad klassieke dans 4.1 2 uur per week klassieke dans

1 uur per week hedendaagse dans

4.2
4.3
Vervolgoptie na afwerking 4de graad klassieke dans
3e graad hedendaagse dans 3.1

3.2

3.3

2,5 uur per week
4e graad hedendaagse dans 4.1

4.2

4.3

3 uur per week