1ste graad
1.1 – 1.2

1 uur per week dansinitiatie

2de graad
2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4

2 uur per week danslab

3de graad

3.1

3.2

3.3

2,5 uur per week (1,5u danslab klassiek + 1u danslab hedendaags)

3 uur per week (1,5u danslab klassiek + 1,5u danslab hedendaags)

3 uur per week (1,5u danslab klassiek + 1,5u danslab hedendaags)

4de graad
4.1 – 4.2 – 4.3

3 uur per week  (1,5u danslab klassiek + 1,5u danslab hedendaags)

M.A.D. (Mortsels Artistiek Dansproject – vervolgoptie na 4de graad)

3.1 – 3.2 – 3.3 – 4.1 – 4.2 – 4.3

3 uur danslab hedendaags per week