Een voorstelling waarin drie kunstvormen samengebracht worden tot een dynamisch geheel. Katleen brengt eigen songs en gedichten, met eigen illustraties. Ze raakt herkenbare thema’s aan als liefde, vriendschap, afscheid nemen,…

Een hartverwarmende show die niemand onberoerd zal laten!

Katleen Verreth: zang en piano