Oktober staat voor natte regen, kortende dagen, tegenwind, bruine blaren, kale stoppelvelden…
Maar oktober is ook: een houtvuur, één muzikant, één stem, één uniek geheel; een vertellement!
Trotseer buiten, kom binnen! Voor luisteraars met grote oren.16oktober2015