Dit trimester hebben we wel een zeer opmerkelijke leerkracht in ons midden: Hedwig Vanvaerenbergh. Voor wie bij deze naam en/of gezicht geen belletje gaat rinkelen: Hedwig is jarenlang de kapitein van ons AMWD-schip geweest tot hij in 2018 op pensioen ging.

Hoe komt hij erbij om na het directeurschap nog te gaan lesgeven? “Heel simpel,” zegt Hedwig, “in een gesprek met Geert (de huidige directeur) kwam ter sprake dat er een leerkracht piano gezocht werd en ik liet weten dat ik beschikbaar was. Ik kon meteen starten.”

“Ik krijg soms wel de vraag of het niet raar is om als ex-directeur onder de leerkrachten te staan, maar ik had daar vooraf niet bij stilgestaan. We waren altijd al collega’s en die collegiale sfeer is gebleven. Directeur of leerkracht, het is gewoon een andere functie.”

Hedwig geniet nu volop van zijn functie als leerkracht en gaat fluitend naar zijn werk. Het contact met de leerlingen is volgens hem allesbepalend voor zijn “arbeidsvreugde”. “Je ziet als leerkracht snel de vruchten van je inzet. Het doet veel plezier als je ziet dat de kinderen leren en vooruitgaan.”