In muzieklab voor volwassenen gaan we dieper in op hoe de verschillende muzikale parameters (stijl) bepalend kunnen zijn binnen de muziekliteratuur. We bekijken hoe ritme, melodie, harmonie, metrum, timbre, vorm… belangrijke schakels zijn in een werk, waarom het ene ons kan ontroeren en het andere ons kan ontstemmen.

Vaardigheden zoals partituurlezen (in allerlei stijlen en vormen), klankkleuren herkennen en muzikaal analyseren worden aangescherpt.

We beluisteren en bekijken onbevooroordeeld verschillende opnames en dompelen onszelf telkens weer in een bad van muziek. Een concertbezoek mag daarbij ook niet ontbreken!

Tot slot werpen we ook een blik op het huidige culturele landschap (de concerthuizen, de orkesten, de vaste ensembles, bekende solisten…).

We spelen in op eigen interesses en passen zo de onderwerpen en muziekvoorbeelden aan op maat van de leerlingen.

De cursus is een cyclus van 3 jaar en kan dus zolang gevolgd worden.

Je kan bij de start van eender welk academiejaar instappen.

De lessen gaan door op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur op de volgende data (schooljaar 23-24)

  • 13 september
  • 27 september
  • 11 oktober
  • 25 oktober
  • 8 november
  • 22 november
  • 6 december
  • 20 december