Het uitgangspunt van dit vak is de vooral zaken behandelen waarvoor in de andere vakken vaak geen ruimte of tijd is.

Aan de hand van heel uiteenlopende muziekstijlen proberen we meer inzicht te krijgen in hoe muziek geconstrueerd is en heel de culturele wereld daarrond. Zo gaan we kijken of we meer inzicht, muzikaal en theoretisch, kunnen krijgen in de stukken zie je zelf speelt/zingt alsook ze artistiek een beetje kaderen.
We bespreken verschillende muziekstijlen gekoppeld aan wat gehoor- en luister-training.
Het vak wordt ieder jaar geconstrueerd op maat van de klas, de instrumenten die bespeeld worden, de muzieksmaak en interesses. Dat is het vertrekpunt en dan gaan we daarmee aan de slag op weg door alle muzikale parameters.
Voor velen blijkt deze les een ‘rust’-moment te zijn in hun week. Voor dat beluisteren belanden we bv. al eens rustig in een zetel.
Het ‘lab’-element kan zich dan weer vertalen in experimenten met minder gebruikelijke manieren van musiceren (althans anders dan in jullie andere vakken) zoals en arrangementjes voor de instrument-bezetting van de klas. Als daar interesse voor is.
Aanvullend kunnen we ook muzieksoftware behandelen (notatieprogramma’s of geluidsbewerkingprogramma’s) als daar vraag naar zou zijn.
In de eerste inleidende zal de leerkracht polsen naar ieders interesses en wensen.