Wat?

De luit is een tokkelinstrument waarop vooral oude muziek gespeeld wordt. Dit is meestal renaissance en barok, ook rococo en middeleeuwse muziek wordt veel gespeeld.

Typisch is de “halve peer”-vorm van de houten klankkast die bestaat uit vele ribben met een bovenblad uit spar dat steeds een uitgekerfd roset heeft als klankopening. Verder kan het aantal snaren variëren naargelang de periode en de maat van het instrument, toch zijn het meestal dubbele snaren die vastgemaakt zijn, in de typische omgeknikte schroevenkast, met stempinnen zoals bij een viool. Vroeger speelde men op darmsnaren of metaal, nu meestal op nylon of carbon en omsponnen snaren.

Hoe wordt een luit bespeeld?
Met de linkerhand vormt men de noten of grepen, met de rechterhand tokkelt men de snaren. De luit kent ook een zeer eenvoudig zgn. tabulatuursysteem waarmee men rechtstreeks de grepen leest, dus de plaatsen waar men de vingers links op de snaren moet zetten, het ritme wordt erboven aangegeven.

Wat kost een luit?
Een eenvoudige studieluit kost algauw € 1000, probleem is vooral dat men er nooit een grote voorraad van heeft om uit te kiezen. Meestal is het zelfs zo dat je ze op maat moet bestellen en dan is er een leveringstijd, tenzij je ergens een occasieluit kunt vinden, maar laat die dan best even keuren door een echte luitspeler. Bekende luitbouwers hebben meestal een wachttijd van enkele maanden tot zelfs jaren. Van de academie kan je ook een luit huren. Voor meer info hiervoor mail je naar info@amwdmortsel.be.

 

Zou ik luit kunnen bespelen?
Ieder normaal gebouwd mens met tien vingers kan luit leren, best is wel een instrument te kiezen aangepast aan je anatomie en je voorkeur-stijlperiode.

Wat kan ik later met luit doen?
Binnen de academie is er buiten solo ook samenspel mogelijk met luit, zang, blokfluit of als basso continuo, dit naargelang je instrument.
Buiten de academie kun je bij een groep oude muziek terecht, in ensemble of met zangers en als continuospeler. Aan het Lemmensinstituut en het Conservatorium van Gent kan men ook hogere studies volgen voor luit.

Kan ik hier alleen oude muziek mee spelen?
Als je voor luit kiest, heb je meestal al een voorkeur voor barok of renaissance. Je instrument is hier dan ook specifiek voor gebouwd. Toch bestaat er wel moderne muziek die nu geschreven is, maar deze breekt blijkbaar minder door.

Is het moeilijk om luit te leren?
Uiteraard is luit aanvankelijk moeilijker dan gitaar, alleen het stemmen al kost behoorlijk wat  tijd en men moet elke dag genoeg kunnen oefenen. Het tabulatuurschrift is dan juist weer een voordeel, je ziet onmiddellijk de grepen, een heel direct systeem dus.

Ten slotte
Luit klinkt niet luid, dus zul je zelden je buren of huisgenoten storen tijdens het oefenen!

Meer info

De Belgische luitacademie kan je eventueel verder helpen aan een instrument: secretariaat: Pr. Boudewijnlaan 133, 2650 Edegem. Tel/Fax: +32 3 289 01 19 of via e-mail: contact@lute-academy.be

Bezoek ook de website: https://lute-academy.be/

Deze vereniging geeft ook een driemaandelijks tijdschrift uit dat contacten probeert te leggen tussen de luitliefhebbers in België, proefnummer aan te vragen op bovenstaand adres.