Enkel voor leerlingen die hogere studies muziek ambiëren (conservatorium).

Je hebt de mogelijkheid om één van de vakken of beide vakken te volgen. Je hebt de mogelijkheid om één van de vakken of beide vakken te volgen.


Muziektheorie (ter voorbereiding hogere studies muziek)
Muziektheoretische basisbegrippen worden behandeld alsook de toonladders, hun voortekens en de samenstelling van de diverse drie-en vierklanksamenstellingen binnen de verscheidene toonaarden. Kennis van de verschillende soorten drie- en vierklanken behoort hier eveneens toe.
De basis voor schriftuur en analyse wordt meegegeven. Vertrekpunt zijn de specifieke vereisten voor de diverse toelatingsproeven (klassiek of pop/rock). In de mate van het mogelijke wordt er al vooruitgewerkt op de leerstof van het eerste jaar hoger onderwijs als de tijd dit toelaat.

 

MORTSEL EGGESTRAAT
donderdag 19.00-20.00 uur, leerkracht: Stefan Van Puymbroeck


Gehoorvorming + notenleer (ter voorbereiding hogere studies muziek)
Dit vak omvat basis gehoortraining, ritmiek en opfrissing van praktische notenleer. Zowel melodisch/ritmisch gehoor als relatief gehoor (afstanden, akkoorden, intonatie en klankkleur) worden wekelijks getraind. Naast algemene leestraining voor noten en ritme wordt er geoefend op de specifieke vereisten voor de diverse toelatingsproeven (klassiek of pop/rock).

MORTSEL EGGESTRAAT
woensdag 14.00-15.00 uur, leerkracht: Hans Vercauteren