Audiolab jongeren is een groepsles waar we in de wereld van ‘geluid’ duiken en vervolgens dat geluid gaan bewerken.
Het is een vak waarbij we merendeels achter de computer of laptop werken in verschillende DAW’s (audiomontage programma’s zoals Reaper, Logic, Garageband, Soundation…). Van elektronische muziek, tot eigen opnames, tot collages en remixen. We proberen overal van te proeven en nemen ook een kijkje in verschillende muzieknotatiesoftware (zoals Sibelius of Musescore).

Het vak is een brede opstart naar later opnametechnieken, muziekproductie en zelfs naar compositie of songwriting.

Als onderdeel van de cursus zal er ook tijd besteed worden aan het leren kennen van allerlei hardware.
Specifiek de toestellen en installaties aanwezig in de school (vooral “geluid” maar ook occasioneel “licht”) om zo de leerlingen mee in te zetten als beginnende “podiumtechnici” voor kleine toonmomenten (bv.: van woord, de popafdeling…).