Audiolab jongeren is een groepsles waarin we duiken in de wereld van ‘geluid’ en het bewerken van dat geluid.
Het is een vak waarbij we merendeels achter de computer of laptop werken in verschillende DAW’s (audiomontage programma’s zoals Reaper, Logic, Garageband, Soundation…). Van elektronische muziek, tot eigen opnames, tot collages en remixen. We proberen overal van te proeven en nemen ook een kijkje in verschillende muzieknotatiesoftware (zoals Sibelius of Musescore).

Het vak is een brede opstart naar later opnametechnieken, muziekproductie en zlfs naar compositie of songwriting.

Als onderdeel van de cursus zal er ook tijd besteed worden aan het leren kennen van allerlei hardware.
Specifiek de toestellen en installaties aanwezig in de school (vooral “geluid” maar ook occasioneel “licht”) om zo de leerlingen mee in te zetten als beginnende “podiumtechnici” voor kleine toonmomenten (bv.: van woord, de popafdeling…).