OUDE MUZIEK

In onze afdeling oude muziek kan je volgende instrumenten leren:

  • barokviool
  • blokfluit
  • zang
  • kamermuziek

Wil je partituren kunnen lezen zoals het voorbeeld hiernaast?

Wil je weten hoe versieringen in verschillende stijlperiodes uitgevoerd werden?

Wil je ernaar op zoek hoe muziek uit de 16de eeuw in die tijd klonk?

Dan vind je zeker je gading in onze afdeling oude muziek.