Improvisatie is muziek maken vanuit je buik, zonder blad maar met heel je lichaam. In deze groepsles leer je technieken om óp het moment zelf muziek te maken over verschillende muziekstijlen heen. Je ontdekt alle facetten van het podiumgebeuren: hoe communiceer ik met andere muzikanten, waar en hoe sta ik op het podium en welk verhaal vertel ik hiermee aan mijn publiek? Om met de aangeleerde technieken een geïmproviseerde theatervoorstelling te maken, worden ook andere kunsttakken zoals woord en beeld opgenomen in het verhaal!

Deze cursus focust op de muziek die je kan maken met anderen op het moment zelf, zonder partituur. De bagage die je meekreeg de afgelopen jaren in je lessen instrument leer je in te zetten om deze dialoog aan te gaan. Theoretische kennis van harmonie en het spelen van de ‘juiste’ noten of akkoorden staan hierbij niet centraal, wel het vinden van je rol binnen de improvisatie.

Hiervoor gaan we aan de slag met jouw creatieve ideeën die we in kleine groepjes uitwerken.
Een aantal keer per jaar werken we toe naar een toonmoment waarin we aan de hand van de aangeleerde technieken een geïmproviseerde performance brengen. Daarnaast werken met verschillende improvisatie-games die je gehoor, inzicht in de textuur en muzikale geheugen aanscherpen.

In deze cursus staan jouw ideeën centraal speel en maak je in een kleine groep of alleen
wordt muziek gemaakt op het moment zelf experimenteer je thuis met het materiaal om het de volgende les verder te kunnen uitwerken is een concert als dit (klik hier om te beluisteren) het beoogde eindresultaat.