Domeinstructuur Woord 2020-2021

 

Graad Jaar Lessenpakket jongeren Lessenpakket volwassenen
1e graad 1.1

1.2

1 uur per week woordinitiatie of muziek-woordinitiatie /
2e graad 2.1

2.2

2.3

2.4

1 uur per week woordatelier /
3e graad 3.1

3.2

3.3

1 uur per week drama

1 uur per week woord

Woordkunst Toneel Spreken voor publiek
1 uur per week woordatelier

1 uur per week woordkunst

1 uur per week woordatelier

1 uur per week toneel

1 uur per week woordatelier

1 uur per week spreken voor publiek

4e graad 4.1

4.2

4.3

Woord Toneel Media Woordkunst Toneel Spreken voor publiek Theater maken Improvisatietheater Woord en muziek
1u./week cultuur-atelier

1u./week woord

1u./week cultuur-atelier

1u./week toneel

2u./weekmedia 1u./week cultuur-atelier

1u./week woordkunst

1u./week cultuur-atelier

1u./week toneel

1u./week cultuuratelier

1u./week spreken voor publiek

1u./week cultuur-atelier

1u./week theater maken

1u./week cultuur-atelier

1u./week improvisatietheater

Vakken op maat
Specialisatie S1

S2

Project S: vakken op maat
Kortlopende studierichtingen (KLS) KLS1

KLS2

KLS3

Schrijven jongeren

2 uur per week + excursies

Schrijven volwassenen

3 uur per week

Literair atelier

3 jaar lang 3 uur per week