Graad Jaar Lessenpakket jongeren Lessenpakket volwassenen
1e graad 1.1

1.2

1 uur per week muziek-woordinitiatie /
2e graad 2.1

2.2

2.3

2.4

1 uur per week woordatelier /
3e graad 3.1

3.2

3.3

1 uur per week drama

1 uur per week woord jongeren

Woordkunst Toneel Spreken voor publiek
1 uur per week woordstudio

1 uur per week 

woordkunst volwassenen

1 uur per week woordstudio

1 uur per week 

toneel volwassenen

2 uur per week 

spreken voor publiek

4e graad
4.1

4.2

4.3

Woord jongeren Toneel jongeren Media jongeren Woordkunst Toneel Spreken voor publiek Theater maken Improvisatietheater Woord en muziek 
1u./week cultuur-atelier

1u./week woord jongeren

1u./week cultuur-

atelier

1u./week toneel

jongeren

2u./week media jongeren 1u./week cultuur-

atelier volw.

1u./week woordkunst volwassenen

1u./week cultuur-

atelier volw.

1u./week toneel volwassenen

2u./week spreken voor publiek 1u./week cultuur-

atelier volw.

1u./week theater maken

2u./week improvisatie-

theater

Vakken op maat
Specialisatie S1

S2

Project S: vakken op maat
Kortlopende studie-

richtingen

KLS1

KLS2

KLS3

Schrijven jongeren

2 uur per week + excursies

Schrijven volwassenen

3 uur per week

Literair Atelier

3 jaar lang 3 uur per week