Om de verspreiding van het Coronavirus samen te beperken neemt ook onze academie een aantal maatregelen!

Wat kan je zelf doen?

• mondmasker dragen en minimaal 1,5 m afstand houden voor alle leerlingen vanaf 12 jaar
• enkel binnenkomen in de academie indien je zelf een leerling bent
• je inschrijving online regelen
• handen wassen/ontsmetten bij aankomst en vertrek, na toiletbezoek
• niezen/hoesten in je elleboog
• niet naar de academie komen wanneer je ziek bent.

Wat doet de academie?

• de gebouwen worden maximaal verlucht, denk hierom aan voldoende warme kleding
• leerkrachten dragen een mondmasker
• indien dit niet mogelijk is (instrumentlessen zang en blazers) wordt er extra afstand gehouden en/of worden er plexischermen voorzien
• er wordt extra gepoetst zowel door het onderhoudspersoneel als door de leerkrachten
• lestijd, lokaal of klasgroep wordt aangepast indien nodig
• soms eenrichtingsverkeer in gangen of op trappen, tijdelijke ingang in Mortsel Eggestraat

Gelden dezelfde regels voor iedereen?

Naargelang het domein (muziek, woord, dans), het specifieke vak of instrument kunnen er afwijkingen zijn. Je leerkracht informeert je hierover.

Mag iedereen les volgen?

Indien je tot een risicogroep behoort, kan je enkel les volgen na het akkoord van je dokter. Indien hij niet akkoord gaat, proberen we je maximaal bij de lessen te betrekken via digitale weg.
Klik op deze link voor meer info over de risicogroepen.

 

Ziek, mag ik naar de academie?

We krijgen regelmatig vragen of leerlingen al dan niet naar de academie mogen komen met ziektesymptomen.  Om deze beslissing wat makkelijker te kunnen nemen kan je via deze link een document raadplegen voor leerlingen lager en secundair onderwijs. Volwassenen kunnen voor vragen over symptomen hier terecht en voor vragen over testen en thuisisolatie hier.

In geval van twijfel of contact met een bevestigd Covid-geval raadpleeg je steeds je dokter.

Hoe loopt het verder?

Net als iedereen hopen we dat het Coronavirus gaandeweg ons leven minder zal beïnvloeden. Om het overzicht te bewaren werkt het Ministerie van Onderwijs & Vorming met kleurcodes. We starten in code geel. Wanneer de situatie opklaart schuiven we naar groen. Wanneer de toestand achteruitgaat kan het zijn dat we naar oranje of zelfs rood gaan.

Kinderen jonger dan 12 jaar krijgen in alle kleurcodes hun lessen op de academie.

  • Code groen: geen besmettingsgevaar en normale werking.
  • Code geel: iedereen heeft wekelijks les op de academie indien de grootte van de lokalen dit toelaat
  • Code oranje: de maximale groepsgrootte voor 12- tot 18-jarigen bedraagt 14 leerlingen, voor 18-plussers 10 leerlingen.
  • Code rood: leerlingen vanaf 12 jaar krijgen ofwel online ofwel les in groepjes van maximaal 4 leerlingen (naargelang de activiteit); leerlingen -12 jaar krijgen hun lessen in de academie met maximaal 10 of online.

 

Waar kan ik terecht met vragen en bezorgdheden?

• je leerkracht
• het secretariaat: info@amwdmortsel.be of 03 449 72 77
• de pedagogisch coördinator, Marleen Claeys: marleen.claeys@amwdmortsel.be
• de directeur, Geert Philips: geert.philips@amwdmortsel.be