De nieuwe richtlijnen i.v.m. Corona

Wie moet een mondmasker dragen?

 • personeel
 • alle leerlingen vanaf 6 jaar en hun klasgenoten
 • ouders en derden

Als er voldoende afstand en ventilatie is, mag het mondmasker binnen af als de leerlingen stilzitten (behalve bij het zingen). Dit geldt niet voor ouders en derden.

Andere maatregelen

 • Vergaderingen en oudercontacten verlopen digitaal.
 • Evenementen blijven mogelijk mits mondmasker en Covid Safe Ticket vanaf 50 personen
  • CST vanaf 12 jaar
  • mondmasker vanaf 6 jaar
 • Derden worden enkel toegelaten in de academie als dit noodzakelijk is.

 

VERVROEGDE KERSTVAKANTIE

 • Leerlingen 6-12 jaar (lagere school) starten de kerstvakantie vanaf zaterdag 18 december 2021 (d.w.z. laatste lesdag: vrijdag 17/12)
 • leerlingen 12-18 jaar (secundair onderwijs) krijgen vanaf woensdag 8/12 deels online, deels live les.

 

Waar kan ik terecht met vragen en bezorgdheden?

 • de leerkracht
 • het secretariaat: info@amwdmortsel.be of 03 449 72 77
 • de pedagogisch coördinator, Marleen Claeys: marleen.claeys@amwdmortsel.be
 • de directeur, Geert Philips: geert.philips@amwdmortsel.be