Om de verspreiding van het Coronavirus samen te beperken neemt ook onze academie een aantal maatregelen!

Wat kan je zelf doen?

• mondmasker dragen en minimaal 1,5 m afstand houden voor alle leerlingen vanaf 12 jaar
• enkel binnenkomen in de academie indien je zelf een leerling bent
• je inschrijving online regelen
• handen wassen/ontsmetten bij aankomst en vertrek, na toiletbezoek
• niezen/hoesten in je elleboog
• niet naar de academie komen wanneer je ziek bent.

Wat doet de academie?

• de gebouwen worden maximaal verlucht, denk hierom aan voldoende warme kleding
• leerkrachten dragen een mondmasker
• indien dit niet mogelijk is (instrumentlessen zang en blazers) wordt er extra afstand gehouden en/of worden er plexischermen voorzien
• er wordt extra gepoetst zowel door het onderhoudspersoneel als door de leerkrachten
• lestijd, lokaal of klasgroep wordt aangepast indien nodig
• soms eenrichtingsverkeer in gangen of op trappen, tijdelijke ingang in Mortsel Eggestraat

Gelden dezelfde regels voor iedereen?

Naargelang het domein (muziek, woord, dans), het specifieke vak of instrument kunnen er afwijkingen zijn. Je leerkracht informeert je hierover.

Mag iedereen les volgen?

Indien je tot een risicogroep behoort, kan je enkel les volgen na het akkoord van je dokter. Indien hij niet akkoord gaat, proberen we je maximaal bij de lessen te betrekken via digitale weg.
Klik op deze link voor meer info over de risicogroepen.

 

Ziek, mag ik naar de academie?

We krijgen regelmatig vragen of leerlingen al dan niet naar de academie mogen komen met ziektesymptomen.  Om deze beslissing wat makkelijker te kunnen nemen kan je via deze link een document raadplegen voor leerlingen lager en secundair onderwijs. Volwassenen kunnen voor vragen over symptomen hier terecht en voor vragen over testen en thuisisolatie hier.

In geval van twijfel of contact met een bevestigd Covid-geval raadpleeg je steeds je dokter.

Waar kan ik terecht met vragen en bezorgdheden?

• je leerkracht
• het secretariaat: info@amwdmortsel.be of 03 449 72 77
• de pedagogisch coördinator, Marleen Claeys: marleen.claeys@amwdmortsel.be
• de directeur, Geert Philips: geert.philips@amwdmortsel.be