Leren in alternatieve leercontext: voorwaarden voor de leerling en aanvraag

Beste,

Leerlingen van de AMWD Mortsel kunnen voor het vak samenspel, koor en instrumentaal ensemble hun leerervaring opdoen buiten de muren. Vul je aanvraag in en bezorg hem voor 20 september ondertekend op het secretariaat.

Voorwaarden voor de leerling:

  • Je bent stipt aanwezig op repetities en concerten van je vereniging.
  • Je volgt geen andere vorm van samenspel, koor of instrumentaal ensemble op onze academie.
  • De aanvraag geldt voor één schooljaar.
  • Je blijft beschikbaar om mee te werken aan projecten van de school. Je zal hiervoor tijdig verwittigd worden.
  • Je (of een ouder voor -18 jaar) ondertekent voor akkoord.
  • Je stelt je in orde met de vigerende reglementering van de vereniging inzake lidgeld, verzekering, gedrag en verdere interne afspraken.
  • Aangezien de regeling waarbij de leerling het vak samenspel, koor of instrumentaal ensemble niet meer in de academie volgt, een gunst is, kan het lidgeld verschuldigd aan de vereniging niet in mindering gebracht worden van het inschrijvingsgeld, opgelegd door het ministerie van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Stad Mortsel (kortom het inschrijvingsgeld verschuldigd aan de AMWD)

Aanvraag:

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………………….,

leerling (instrument en graad)…………………………………………………………………………………..
wil het schooljaar 20.. – 20.. de lessen samenspel, IE of koor volgen bij

(naam vereniging)…………………………………………………………………………………………………..
en verklaar mij akkoord met de bovenstaande voorwaarden.

Datum:

Handtekening ouder: